نام نویسی
به جامعه ی بزرگ فارس فیس بپیوندید
ali  lotfi

ali lotfi

در تاریخ 1 خرداد 1357 زاده شد.
پروفایل این کاربر خصوصی می باشد. جهت مشاهده اطلاعات پروفایل این کاربر با او دوست شوید !