نام نویسی
به جامعه ی بزرگ فارس فیس بپیوندید
علي

علي »دوستان

ساکن شهرساحلي محمودا, مازندران ایران · در تاریخ 26 فروردین 1361 زاده شد.