نام نویسی
به جامعه ی بزرگ فارس فیس بپیوندید
ALIREZA

ALIREZA

ساکن شهسوار, ایران · در تاریخ 27 آبان 1378 زاده شد.
کد امنیتی زیر را وارد کنید
345841
1394 ,8 فروردین
ALIREZA
در حال حاضر دوست است با
1394 ,8 فروردین 5:42 ب.ظ
339758
1393 ,25 اسفند
ALIREZA
در حال حاضر دوست است با
1393 ,25 اسفند 6:18 ب.ظ
333530
1393 ,19 اسفند
ALIREZA
در حال حاضر دوست است با
1393 ,19 اسفند 5:15 ب.ظ
331939
1393 ,17 اسفند
ALIREZA
عکس جدیدی اضافه کرد.
1393 ,17 اسفند 8:36 ب.ظ
خدا رحمتش کنه … !
331803
1393 ,17 اسفند
ALIREZA
در حال حاضر دوست است با
1393 ,17 اسفند 6:03 ب.ظ
344728
1394 ,5 فروردین
ALIREZA
در حال حاضر دوست است با
1394 ,5 فروردین 10:16 ب.ظ
336597
1393 ,22 اسفند
ALIREZA
در حال حاضر دوست است با
1393 ,22 اسفند 10:30 ب.ظ
331949
1393 ,17 اسفند
ALIREZA
در حال حاضر دوست است با
1393 ,17 اسفند 9:03 ب.ظ
331847
1393 ,17 اسفند
ALIREZA
1393 ,17 اسفند 6:59 ب.ظ
شایدنشودبه گذشته برگشت ویک آغاز زیبا ساخت ولی می شود هم اکنون آغازکردویک پایان زیباساخت
  , و  این را می‌پسندید
leila73
لااااااااااااااااااااااااااایک
  • 1393 ,17 اسفند
  • ·
  • پسندیدن
330775
1393 ,16 اسفند
ALIREZA
1393 ,16 اسفند 6:04 ب.ظ
ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﺯﻥ ﺧﻮﺏ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﮐﻨﻪ ﻣﯿﮕﻦ ﻣﺜﻞ ﻣﺮﺩ
ﮐﺎﺭ
ﻣﯽﮐﻨﻪ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﺧﻮﺏ ﮐﺎﺭ ﻣﯽﮐﻨﻪ ﻣﯿﮕﻦ ﻣﺜﻞ
ﺧﺮ ﮐﺎﺭ
ﻣﯽﮐﻨﻪ :|
ﭼﺮﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
Fateme
:|
  • 1393 ,17 اسفند
  • ·
  • پسندیدن
**فاطمه**
خخخخخخخخخخخخخخخ.......آخه!!!!!دلم سووخت
  • 1393 ,18 اسفند
  • ·
  • پسندیدن
ادامه ...