نام نویسی
به جامعه ی بزرگ فارس فیس بپیوندید
Sara

Sara »دوستان

ساکن  کردستان ایران · در تاریخ 16 بهمن 1369 زاده شد.