نام نویسی
به جامعه ی بزرگ فارس فیس بپیوندید
sajjadsh

sajjadsh

ساکن کرمانشاه, کرمانشاه ایران · در تاریخ 23 اسفند 1376 زاده شد.
کد امنیتی زیر را وارد کنید
602941
1395 ,12 اسفند
EHSAS
1395 ,12 اسفند 11:46 ق.ظ
تکنیک ساعت به ساعت ترگ سیگار:

ترک سیگار کار بسیار ساده ای است. بسیاری از افراد وضع مشابهی دارند. آنان به یک باره عزم خود را جزم می کنند که کشیدن سیگار را برای همیشه ترک کنند. گاهی حتی تا چند روز اوضاع ر...
562969
1395 ,11 فروردین
sajjadsh
در حال حاضر دوست است با
1395 ,11 فروردین 1:35 ق.ظ
499487
1394 ,15 آبان
sajjadsh
در حال حاضر دوست است با
1394 ,15 آبان 1:12 ب.ظ
477492
1394 ,28 شهریور
sajjadsh
در حال حاضر دوست است با
1394 ,28 شهریور 11:10 ب.ظ
425073
1394 ,21 خرداد
sajjadsh
در حال حاضر دوست است با
1394 ,21 خرداد 1:05 ب.ظ
583106
1395 ,2 مرداد
sajjadsh
در حال حاضر دوست است با
1395 ,2 مرداد 8:36 ب.ظ
515844
1394 ,12 آذر
sajjadsh
در حال حاضر دوست است با
1394 ,12 آذر 4:25 ب.ظ
479771
1394 ,3 مهر
sajjadsh
در حال حاضر دوست است با
1394 ,3 مهر 8:03 ب.ظ
428562
1394 ,25 خرداد
sajjadsh
در حال حاضر دوست است با
1394 ,25 خرداد 12:44 ق.ظ
416413
1394 ,12 خرداد
sajjadsh
در حال حاضر دوست است با
1394 ,12 خرداد 11:06 ب.ظ
ادامه ...