نام نویسی
به جامعه ی بزرگ فارس فیس بپیوندید
amir

amir

در تاریخ 31 مرداد 1370 زاده شد.
پروفایل این کاربر خصوصی می باشد. جهت مشاهده اطلاعات پروفایل این کاربر با او دوست شوید !