نام نویسی
به جامعه ی بزرگ فارس فیس بپیوندید
ساده بگم دهاتیم

ساده بگم دهاتیم

ساکن  چهار محال و بختیاری ایران · در تاریخ 4 تیر 1348 زاده شد.
کد امنیتی زیر را وارد کنید
در تاریخ 4 تیر زاده شد.