نام نویسی
به جامعه ی بزرگ فارس فیس بپیوندید
مسعود خالقدادی

مسعود خالقدادی

ساکن  یزد ایران · در تاریخ 1 فروردین 1365 زاده شد.
کد امنیتی زیر را وارد کنید
در تاریخ 1 فروردین زاده شد.