نام نویسی
به جامعه ی بزرگ فارس فیس بپیوندید
مهدی کاظمی

مهدی کاظمی

ساکن  تهران ایران · در تاریخ 24 اردیبهشت 1363 زاده شد.
کد امنیتی زیر را وارد کنید