نام نویسی
به جامعه ی بزرگ فارس فیس بپیوندید
میر مسعود قضاتی

میر مسعود قضاتی »تصاویر

ساکن جلفا, آذربایجان شرقی ایران · در تاریخ 9 مهر 1353 زاده شد.