نام نویسی
به جامعه ی بزرگ فارس فیس بپیوندید
tiam

tiam

در تاریخ 20 فروردین 1364 زاده شد.
پروفایل این کاربر خصوصی می باشد. جهت مشاهده اطلاعات پروفایل این کاربر با او دوست شوید !