نام نویسی
به جامعه ی بزرگ فارس فیس بپیوندید
محمدرضا

محمدرضا

ساکن تهران, تهران ایران · در تاریخ 14 تیر 1352 زاده شد.
اطلاعات عمومی
امتیاز:
1 امتیاز
وضعیت تأهل:
متاهل
جنسیت:
زاد روز:
14 تیر 1352
آخرین ورود:
1396 ,11 بهمن
تاریخ عضویت:
1393 ,8 مهر
گروه کاربری:
کاربر ثبت نام شده کاربر ثبت نام شده
بازدیدهای پروفایل:
445
مشترکین RSS:
42
تحطیلات:
فوق لیسانس
درباره من
در زمین عشقی نیست که زمینت نزند آسمان را دریاب

اى پسر آدم!

توشه‌ات را زیاد کن که راه دور است دور.
کشتى‌ات را تازه و نو گردان که دریا ژرف است ژرف.
بارت را سبک ساز که جاده باریک است باریک.
کردارت را خالص گردان که سنجشگر بیناست بینا.
خوابت را براى وقت مرگت بگذار
فخر و بالیدنت را براى هنگام سنجش اعمال بگذار
خواهش نفسانیت را براى بهشت
و آسایشت را براى آخرت
و لذتت را براى زنان بهشتى واگذار
و تو براى من باش تا من براى تو باشم
و با حقیر و پست شمردن دنیا به من نزدیک شو
علایق
در زمین عشقی نیست که زمینت نزند آسمان را دریاب

اى پسر آدم!

توشه‌ات را زیاد کن که راه دور است دور.
کشتى‌ات را تازه و نو گردان که دریا ژرف است ژرف.
بارت را سبک ساز که جاده باریک است باریک.
کردارت را خالص گردان که سنجشگر بیناست بینا.
خوابت را براى وقت مرگت بگذار
فخر و بالیدنت را براى هنگام سنجش اعمال بگذار
خواهش نفسانیت را براى بهشت
و آسایشت را براى آخرت
و لذتت را براى زنان بهشتى واگذار
و تو براى من باش تا من براى تو باشم
و با حقیر و پست شمردن دنیا به من نزدیک شو