نام نویسی
به جامعه ی بزرگ فارس فیس بپیوندید
nasim_m

nasim_m

ساکن  خوزستان ایران · در تاریخ 6 مرداد 1376 زاده شد.
اطلاعات عمومی
امتیاز:
3 امتیاز
جنسیت:
زاد روز:
6 مرداد 1376
آخرین ورود:
1397 ,23 تیر
تاریخ عضویت:
1396 ,10 اردیبهشت
گروه کاربری:
کاربر ثبت نام شده کاربر ثبت نام شده
بازدیدهای پروفایل:
58
مشترکین RSS:
36
تحطیلات:
فوق دیپلم