نام نویسی
به جامعه ی بزرگ فارس فیس بپیوندید

1396 ,5 فروردین by
ارسال شده:
فروردین 5, 1396
سایز فایل:
443.83 kb
وضوح تصویر:
525×800
بازدید:
1
گفته بودند از پس هر گریه آخر خنده ایست

این سخن بیهوده نیست

زندگی مجموعه ای از اشک و لبخند است

خنده ی شیرین فرورد...
کد امنیتی زیر را وارد کنید