نام نویسی
به جامعه ی بزرگ فارس فیس بپیوندید
shadi shekari

shadi shekari

ساکن ایران · در تاریخ 5 شهریور 1367 زاده شد.