نام نویسی
به جامعه ی بزرگ فارس فیس بپیوندید
shadi-shadiiii

shadi-shadiiii

در تاریخ 14 تیر 1381 زاده شد.
پروفایل این کاربر خصوصی می باشد. جهت مشاهده اطلاعات پروفایل این کاربر با او دوست شوید !