نام نویسی
به جامعه ی بزرگ فارس فیس بپیوندید
شیوا ذبیحی

شیوا ذبیحی

ساکن اردبیل, اردبیل ایران · در تاریخ 7 مهر 1367 زاده شد.
کد امنیتی زیر را وارد کنید
617454
1398 ,4 مهر
شیوا ذبیحی
به اشتراک گذاشت ...
1398 ,4 مهر 10:55 ق.ظ
تمام نا تمام من با تو تمام می شود
442344
1394 ,6 تیر
شیوا ذبیحی
عکس جدیدی اضافه کرد.
1394 ,6 تیر 8:08 ب.ظ
شایان و نقاش باشی
442315
1394 ,6 تیر
شیوا ذبیحی
در حال حاضر دوست است با
1394 ,6 تیر 7:42 ب.ظ
442313
1394 ,6 تیر
شیوا ذبیحی
در حال حاضر دوست است با
1394 ,6 تیر 7:42 ب.ظ
617431
1398 ,29 شهریور
شیوا ذبیحی
به اشتراک گذاشت ...
1398 ,29 شهریور 10:07 ق.ظ
ߘšƙ˜ Ϙϙę ŚϘљXʙ
ǙǙȘǛ ̚Ϙћ̙ ǘϘǘљ
442339
1394 ,6 تیر
شیوا ذبیحی
عکس جدیدی اضافه کرد.
1394 ,6 تیر 8:04 ب.ظ
442319
1394 ,6 تیر
شیوا ذبیحی
عکس جدیدی اضافه کرد.
1394 ,6 تیر 7:45 ب.ظ
شایانی و دوست جونی هاش
   این را می پسندد
442314
1394 ,6 تیر
شیوا ذبیحی
در حال حاضر دوست است با
1394 ,6 تیر 7:42 ب.ظ
442312
1394 ,6 تیر
شیوا ذبیحی
در حال حاضر دوست است با
1394 ,6 تیر 7:42 ب.ظ
ادامه ...