نام نویسی
به جامعه ی بزرگ فارس فیس بپیوندید
علی عبیدی

علی عبیدی

در تاریخ 15 فروردین 1366 زاده شد.
پروفایل این کاربر خصوصی می باشد. جهت مشاهده اطلاعات پروفایل این کاربر با او دوست شوید !