نام نویسی
به جامعه ی بزرگ فارس فیس بپیوندید
مهدي ناظمي رودسري

مهدي ناظمي رودسري

در تاریخ 30 فروردین 1357 زاده شد.
پروفایل این کاربر خصوصی می باشد. جهت مشاهده اطلاعات پروفایل این کاربر با او دوست شوید !