نام نویسی
به جامعه ی بزرگ فارس فیس بپیوندید
علی میر

علی میر

ساکن  تهران ایران · در تاریخ 16 خرداد 1360 زاده شد.
کد امنیتی زیر را وارد کنید
در تاریخ 16 خرداد زاده شد.