نام نویسی
به جامعه ی بزرگ فارس فیس بپیوندید
lida moshfegh

lida moshfegh

ساکن تهران, تهران ایران · در تاریخ 5 فروردین 1368 زاده شد.
اطلاعات عمومی
امتیاز:
1 امتیاز
جنسیت:
زاد روز:
5 فروردین 1368
آخرین ورود:
1396 ,15 مرداد
تاریخ عضویت:
1393 ,15 بهمن
گروه کاربری:
کاربر ثبت نام شده کاربر ثبت نام شده
بازدیدهای پروفایل:
158
مشترکین RSS:
28
تحطیلات:
لیسانس